Metoder og værktøjer

NilsMunck Consult baserer sine aktiviteter på anerkendte metoder,
udviklingsværktøjer og forretningsmodeller.

Netværk – vi kender (næsten) ingen grænser

Vores netværk af internationale konsulentvirksomheder gør det muligt for os at anvende de værktøjer og bygge den projektstruktur, den enkelte kunde har behov for – over det meste af kloden.

Vores unikke analysemodel

Med baggrund i mange års erfaring har vi udviklet en enkel analysemodel, der sammenligner virksomhedens eksisterende HR praksis med de HR-behov, som udspringer af netop jeres forretningsplan.

Resultatet er en projektplan, der kan hjælpe jer med at installere den vifte af HR-nøgleaktiviteter, som bedst styrker jeres forretning. Hvis I ønsker at få demonstreret modellen eller at se, hvordan den har virket i et konkret projekt, er I velkommen til at kontakte os (5357 3274).

HR og Ledelsesudvikling

Ud over analysemodellen anvender vi et bredt spektrum af generelle HR-værktøjer; spændende fra persontypetests over teamanalyser til HR administration: Vi kan altid bygge en model, der passer til jer.

Blandt vores mest anvendte værktøjer er PPA (DISC baseret persontypetest), Predictive Index, MBTI, Belbins teamrollemodel. Gennem samarbejdet med Performance Plus International råder vi over et batteri af 180 graders og 360 graders testværktøjer, som kan bruges til Lederevaluering og udvikling.

Nils Munck har i den forbindelse skrevet en artikel på PPIs hjemmeside. Læs den her.

Andre kompetencer

Dertil kommer, at Nils Munck har pædagogikum fra SEL, er ISO 9001 Lead Auditor fra BSI og uddannet Synchronous Trainer fra Nomadic (web baseret undervisning).

Blandt vores samarbejdspartnere findes erfarne konsulenthuse og ekspertgrupper inden for områder som International Ledertræning (Performance Plus International), Udvikling af Vinderkulturer (Olympeak Coaching ApS) og HR dataanalyser (NMN Ledelsesrådgivning).

Den fleksible HR Løsning

Kontakt os, hvis I periodevis har behov for praktisk HR support. Vi har værktøjskassen og stiller den til rådighed.