Om NilsMunck Consult

NilsMunck Consult bygger på mere end 20 års erfaring med at udvikle medarbejdere, ledere og organisationer. Vores fokus er primært at forbedre forretningsresultater ved at udvikle de enkelte medarbejdere og ved at forstærke ledelseskraft og samarbejdsrelationer. Vi har ligeledes stor ekspertise i at opbygge og implementere specifikke HR programmer og systemer, der understøtter forretningsdriften.
NilsMunck Consult består af grundlæggeren selv og et stærkt netværk af danske og internationale konsulentvirksomheder, der kan forme de projekt teams, som er nødvendige for at løse den enkelte opgave.

Nils Munck har selv været global HR direktør i større, internationale selskaber og er en erfaren aktør i både skandinaviske og amerikanske ledelseskulturer.

Gør det praktisk anvendeligt – og langsigtet holdbart

NilsMunck Consult har altid øje for den praktiske gennemførelse – for os er det vigtigt ikke blot at kunne pege på hvad, der er løsningen, men også hvordan det skal gøres.

Vores ambition er dels at bidrage til forøgelse af forretningens resultat på kort sigt, dels at være med til at sikre det fremtidige virksomhedspotentiale gennem udvikling af medarbejdere, ledere og organisation.

Store og små virksomheder

Vores fleksible tilgang til problemløsning gør vores hjælp lige relevant og gennemslagskraftig for både store og små virksomheder, og – i nogle sammenhænge – også for enkeltpersoner.

Baggrunden

Efter 25 års erfaring som HR ansvarlig og topleder i en række danske og internationale virksomheder startede Nils Munck i 2013 egen konsulentvirksomhed.

NilsMunck Consult hviler på mere end Nils’ strategiske og operationelle HR-erfaring; når det skønnes nødvendigt for at opnå det bedste resultat, inddrages det store netværk af internationale forretningsudviklere, som Nils er blevet en del af gennem årene.

For at få et mere indgående kendskab til de mange måder, hvorpå vi kan forstærke netop din forretning, uanset dens størrelse, inviteres du til at besøge oversigten her.
Hvis du ønsker en præsentation, du kan downloade eller printe, så findes den her.

Nils Munck har mere end 20 års erfaringsom HR ansvarlig i større danske og amerikanske virksomheder:

 • Egmont International Holding A/S
  (Globalt HR ansvar, medlem af koncernledelsen)
 • H. Lundbeck A/S
  (Globalt HR Ansvar, medlem af koncernledelsen)
 • KCI Medical (amerikansk medico-virksomhed med hovedkvarter i Texas)
  (HR ansvarlig for EMEA og større HR konsolideringsprojekter i Europa)
 • Novo Nordisk A/S
  > (Executive Assistant til VP for Q&RA; ansvarlig for implementering af HR koncepter og programmer)

Nils Munck's teoretiske baggrund:

 • Cand. Scient. fra Københavns Universitet 1988
 • HR uddannelse fra UCLA
 • Lead Auditor (ISO 9001) fra British Standards Institute
 • Pædagogikum fra SEL
 • Certificeret Virtuel Trainer (Webinars) fra Nomadic
 • Uddannet og akkrediteret anvender af en række personlighedstests, teambuildings- og coachingværktøjer

Vores samarbejdspartnere

 • Performance Plus International (Belgien) Læs om samarbejdet her.
  (Træning og facilitering af udviklingsforløb)
 • Olympeak A/S (Danmark)
  (Udvikling af Vinderkulturer og koblingen til forretningsudvikling)
 • NMN Ledelsesrådgivning (Danmark)
  (Ledelsesrådgivning, omkostningsanalyser)