Ydelser

NilsMunck Consult beskæftiger sig dels med overordnet, analysebaseret forretningsudvikling gennem optimering af præstationsniveauet hos medarbejdere, teams og ledelse, dels med helt konkrete, operationelle HR-ydelser:

  • Medarbejderne: Kompetencer og Engagement. Er organisationen klar til at løfte opgaven?
Vi analyserer forretningens behov (nu og i fremtiden) over for medarbejdergruppens kompetencer og præstationsparathed. Herefter udvikler vi programmer til rekruttering, opkvalificering og mobilisering, hvor det er nødvendigt.

  • Byg stærke afdelinger og teams. Fungerer det afgørende ”holdspil” i virksomheden?
Vi vurderer de afgørende teams og afdelinger med hensyn til roller, ansvarsfordeling, ledelse og samarbejde – og vi foreslår, hvordan man kan optimere holdindsatsen/præstationen.
  • Ledergruppen: Roller, samarbejde og effektivitet: Er ledelsen klar til at drive virksomhedens strategi og planer igennem?
Vi kortlægger profiler, identificerer gruppens udviklingsmuligheder og bygger stærke lederteams.
  • Organisationen: HR Analysen: Hvordan understøtter Personaleledelsesaktiviteterne virksomhedens forretningsplaner og strategi?
 Vi analyserer status og foreslår udvikling i struktur og ledelsesprogrammer.
  • Operationel HR support: Er der behov for at give lokal HR lidt tiltrængt støtte i en periode?
Vi giver en hjælpende hånd som fleksibel ressource; både i forbindelse med projekter og i forhold til det daglige arbejdspres.

 

 

Organisationen: HR Analysemodellen

Hvordan hænger Forretningsplanerne sammen med virksomhedens aktivering af medarbejderne?

Alt for ofte lever Forretningsstrategi og HR AKTIVITETER to helt adskilte ”liv”:

Skab sammenhæng og styrke i ledelsesindsatsen med inspiration fra NilsMunck Consult.

Læs mere

Medarbejderne: Kompetencer og Engagement

Er de klar til (og i færd med) at løfte opgaven?


Vi analyserer forretningens behov, medarbejdergruppens præstationsparathed - og vi udvikler
programmer til opkvalificering og mobilisering, hvor det er nødvendigt

Læs mere

Rekruttering

Der er meget at vinde på at ansætte den rigtige. Rekruttering er at af de mest oplagte steder at søge ekspertbistand: Nils Munck har rekrutteret specialister og ledere gennem en menneskealder.
Metodisk har vi taget "rejsen" fra at tiltrække kandidater via avisannoncer til nu fortrinsvis at anvende jobbaser, netværk og sociale medier.
Hvis I overlader jeres rekruttering til os, er opgaven i sikre og erfarne hænder. 

Læs mere

Byg stærke afdelinger og teams

Fungerer det afgørende ”holdspil” i virksomheden?


Vi vurderer de vigtige teams og afdelinger med hensyn til roller, ansvarsfordeling, ledelse og samarbejde – og vi foreslår, hvordan man kan optimere holdindsatsen.

Læs mere