Organisationen

HR Analysemodellen

Hvordan hænger Forretningsplanerne sammen med virksomhedens aktivering af medarbejderne?

Alt for ofte lever Forretningsstrategi og HR AKTIVITETER to helt adskilte ”liv”:

Skab sammenhæng og styrke i ledelsesindsatsen med inspiration fra NilsMunck Consult.

Vi har udviklet et enkelt analyseværktøj, der kortlægger organisationens status, og på baggrund heraf foreslår vi udvikling i struktur, opgave flow og personaleledelsesindsatser.

Spild ikke tiden på at forsøge at operationalisere verdens bedste Forretningsstrategi uden at have gennemtænkt

  • om organisationen er bygget til at udføre den
  • om lederne er klædt på til at stille sig i spidsen og
  • om medarbejderne har de kompetencer og det engagement, der skal til at løfte udfordringen?

Vi er eksperter i at bygge mellemledet – Den successkabende Personaleledelesstrategi – der ”oversætter” forretningsplaner til konkret ledelses- og medarbejderindsats. Det handler om en række helt enkle, praktiske indsatser og programmer; NilsMunck Consult har 20 års erfaring med at få forretningslogik og personaleledelse til at spille optimalt sammen.

Læs om vores HR analyse her

Hvis du vil have HR analysen demonstreret i praksis, er du velkommen til at kontakte os: Vi sender gerne en case beskrivelse eller tager et uforpligtende orienteringsmøde. (53573274)

Når I har identificeret de HR aktiviteter, der vil skabe værdi for jer, er det måske på tide at give jeres HR Manager et coach-/efteruddannelsesforløb? Giv Nils Munck mulighed for at dele ud af sine mange års erfaring med interaktionen HR <-> Forretningsdrift.

Læs om HR MGR Uddannelsen her.
(Dokumentet er på engelsk: det baserer sig på et succesfuldt forløb, NM-C har gennemført i en række europæiske lande).

Den fleksible HR Løsning

Kontakt os, hvis I periodevis har behov for praktisk HR support. Vi har værktøjskassen og stiller den til rådighed.